top of page

Verdi og lånetakster

Vi utfører flere forskjellige typer verdi og lånetakster. 

Låneverdi er en forsiktig antatt markedsverdi av eiendommen eller boligen. Verdien gir ofte uttrykk for hva takstmannen mener er objektets nedre verdi. Låneverdien gir et godt grunnlag for lånegivers langsiktige vurdering av sikkerhet.

bottom of page