top of page

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

 

En uavhengig kontroll skal i hovedsak påse at arbeidet med våtrom er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser samt at dette oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

 

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 

Kravet om uavhengig kontroll kom i 1.1.2013. Det er tiltakshaver som har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

 

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

 

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger

  • Lufttetthet i nye boliger

 

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. Vi benytter sjekklistesystemer fra Total Kontroll og Smarttakst ved utførelse av selve kontrollen.

bottom of page