top of page

Prisliste 2024

Vi har oppdatert våre priser for 2024 og forventer at vi skal være både rimeligst og best på levering! Vi tilbyr alle vår service hvor vi kontakter kundene innen 48 timer etter mottatt bestilling, og leverer ferdig oppdrag innen 1 uke fra endt befaring med mindre annet er avtalt. 
 

Tilstandsrapport med arealoppmåling

 • Tilstandsvurdering og arealoppmåling på leiligheter primært i borettslag og nyere sameier:    Kr 5 900 inkl. mva.

 • Leilighet i horisontaldelt tomannsbolig, leilighet er 4-, 6- og 8- mannsbolig:                              Kr 7 500 Inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (under 300m²):                                                     Kr 11 500 inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (over 300m²):                                                       Kr 13 500 inkl. mva.

 • Enebolig/flermannsbolig/villaeiendom (over 400 m²):                                                                 Kr 16 000 inkl. mva.

 • Fritidsbolig med våtrom:                                                                                                              Kr 9 500 inkl. mva.

 • Fritidsbolig uten våtrom:                                                                                                              Kr 7 500 inkl. mva.

 • Ekstra planskisse:                                                                                                                       Kr 650 Per plan inkl mva

Tilstandsrapport med 1 planskisse

 

 • Tilstandsvurdering og arealoppmåling på leiligheter primært i borettslag og nyere sameier:     Kr 6 550 inkl. mva.

 • Tilstandsvurdering i horisontaldelt tomannsbolig, leilighet er 4-, 6- og 8- mannsbolig:               Kr 8 150 Inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (under 300m²):                                                      Kr 12 150 inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (over 300m²):                                                        Kr 14 150 inkl. mva.

 • Enebolig/flermannsbolig/villaeiendom (over 400 m²):                                                                  Kr 17 500 inkl. mva.

 • Fritidsbolig med våtrom:                                                                                                               Kr 10 150 inkl. mva.

 • Fritidsbolig uten våtrom:                                                                                                               Kr 8 150 inkl. mva.

 • Ekstra planskisse:                                                                                                                        Kr 650 Per plan inkl mva

Tilstandsrapport med planskisse og 1 standardbeskrivelse.

 

 • Tilstandsvurdering og arealoppmåling på leiligheter primært i borettslag og nyere sameier:     Kr 7 175 inkl. mva.

 • Tilstandsvurdering i horisontaldelt tomannsbolig, leilighet er 4-, 6- og 8- mannsbolig:               Kr 8 775 Inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (under 300m²):                                                      Kr 12 775 inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (over 300m²):                                                        Kr 14 775 inkl. mva.

 • Enebolig/flermannsbolig/villaeiendom (over 400 m²):                                                                  Kr 18 500 inkl. mva.

 • Fritidsbolig med våtrom:                                                                                                               Kr 10 775 inkl. mva.

 • Fritidsbolig uten våtrom:                                                                                                               Kr 8 775 inkl. mva.

 • Ekstra planskisse:                                                                                                                        Kr 650 Per plan inkl mva

 

Tilstandsrapport med planskisse, 1 standardbeskrivelse og enkel energiattest.

 • Tilstandsvurdering og arealoppmåling på leiligheter primært i borettslag og nyere sameier:     Kr 7 800 inkl. mva.

 • Tilstandsvurdering i horisontaldelt tomannsbolig, leilighet er 4-, 6- og 8- mannsbolig:               Kr 9 400 Inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (under 300m²):                                                      Kr 13 400 inkl. mva.

 • Enebolig/vertikaldelt tomannsbolig/rekkehus (over 300m²):                                                        Kr 15 400 inkl. mva.

 • Enebolig/flermannsbolig/villaeiendom (over 400 m²):                                                                  Kr 19 000 inkl. mva.

 • Fritidsbolig med våtrom:                                                                                                               Kr 11 400 inkl. mva.

 • Fritidsbolig uten våtrom:                                                                                                               Kr 9 400 inkl. mva.

 • Ekstra planskisse:                                                                                                                        Kr 650 Per plan inkl mva

Annet

 

 • Ekstra boenhet (hybel/utleiedel/bileilighet):                                                                                  Kr 1600 inkl. mva.

 • Verdi/lånetakst inkludert i Tilstandsrapporten:                                                                             Kr 2500 inkl. mva.

 • Timepris for reklamasjon/skade/annet:                                                                                        Kr 1500 inkl. mva.

 • Kjøring utenfor Trondheim, Orkland, Stjørdal:                                                                              Kr 500 per time.

bottom of page