top of page

Tetthetskontroll og termografering

Tetthetsmåling, ofte kalt trykktesting, er en test for å avdekke antall luftutvekslinger pr. time i en bolig. Dette gjøres ved å utsette boligen for over- eller undertrykk. Da kan man avdekke eventuelle lekkasjer ved å registrere varmetap og uønsket luftvandring fra boligens overflater (gulv, tak og vegger). Ved en tetthetsmåling kontrolleres luftutvekslingene opp mot gjeldende byggeforskrift. Tetthetsmåling også viktig for å redusere fare for fukt i bygningens klimaskjerm, dvs. det som skiller inneklimaet fra uteklimaet. 

Dersom man oppdager varmetap kan man ved hjelp av termografering lokalisere områder som må utbedres. Termografering måler bygningens temperatur og vil dermed finne eventuelle lekkasjer på en enkel måte. Det er en stor fordel å utføre tetthetsmåling og termografering på samme tid for å oppdage feil og mangler i en byggekonstruksjon. 

Vi utfører slike oppdrag med utstyr fra Retrotec og Blowerdoor. 

blower-door-1.jpg
bottom of page