top of page

Fagmann på visning / overtakelser

En fagmann på visning kan være en trygghet i forhold til å vurdere boligen fra et objektivt og byggteknisk ståsted.

 

Overtakelsesforretning er når entreprenør og forbruker møtes for å gjennomgå det utførte arbeidet i form av en felles befaring. Overtakelsesforretningen markerer et skille mellom når risikoen for arbeidene går over fra entreprenøren til forbrukeren.

bottom of page